A.f. corporale mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale ce se executa in vederea procurarii de noi mijloace fixe. A.f. necorporale sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale. acciza Impozit indirect care se percepe in unele tari asupra unor obiecte de […]

Read More