Ministerul de Finante a publicat recent un prim ghid cu explicatii referitoare la impozitul pe cladiri si metodele de calcul aferente. Cu titlul “Impozitul pe cladiri – Ghid ilustrativ. Proprietari: persoane fizice”, acest ghid e primul dintr-o serie mai mare pe care o promite MFP si care are ca obiectiv sprijinirea contribuabililor pentru indeplinirea cu succes si fara greseli a obligatiilor declarative si de plata de acest tip.

Redam exemplele oferite de Ministerul de Finante prin acest ghid:

EXEMPLE FRECVENTE

A. CLADIRI REZIDENTIALE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% – 0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii, stabilita prin hotarare a consiliului local sau prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Exemplu de calcul al impozitului datorat pentru 2016:

Maria are o cladire, proprietate personala, in care locuieste cu familia. La adresa respectiva nu se desfasoara activitati economice si nici nu este inregistrat vreun sediu pentru firma sau pentru activitatea vreunei persoane fizice autorizate. Datele cladirii:

a) rangul localitatii: 0;
b) zona in cadrul localitatii: B;
c) suprafata utila a cladirii: 190 m2 cu destinatie rezidentiala. Presupunem ca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior;

d) tipul cladirii: cu cadre din beton armat, dotata cu toate utilitatile;
e) data constructiei: 2000;
f) cota de impozitare stabilita prin hotarare a consiliului local pentru 2016 pentru cladirile rezidentiale este de 0,1%;
g) pentru anul 2016, consiliul local nu a stabilit cote aditionale la impozitul pe cladiri.

Impozitul pe cladiri se calculeaza astfel:
1. se determina suprafata construita desfasurata prin inmultirea suprafetei utile cu coeficientul de transformare de 1,4:

190 m2 x 1,4 = 266 m2

2. se determina valoarea impozabila a suprafetei rezidentiale: suprafata construita desfasurata calculata se inmulteste cu valoarea impozabila a cladirii cu cadre de beton armat, dotata cu toate utilitatile, astfel:

266 m2 x 1.000 lei/m2 = 266.000 lei

3. se identifica coeficientul de corectie din tabelul prevazut de Codul fiscal, corespunzator zonei B si rangului 0, respectiv 2,50:

266.000 lei x 2,50 = 665.000 lei

4. se calculeaza impozitul pe cladiri pentru suprafata folosita in scop rezidential:

665.000 x 0,1% = 665 lei

B. CLADIRI NEREZIDENTIALE AFLATE iN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

B.1. CLADIRI NEREZIDENTIALE UTILIZATE PENTRU ACTIVITATI DIN DOMENIUL AGRICOL

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

Din punct de vedere fiscal, se considera ca fiind activitati din domeniul agricol numai cele corespunzatoare grupelor 011 – 016 din Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN.
Exemplu

O persoana fizica autorizata care desfasoara activitati in domeniul agricol a cumparat o cladire in 2015, pe care o foloseste in activitatea agricola pentru care este autorizata, cod CAEN 011.

Valoarea cladirii, rezultata din contractul de vanzare-cumparare incheiat cu un an in urma, este de 160.000 lei.

Impozitul pe cladiri datorat in 2016 , se va calcula astfel : 160.000 lei x 0,4% = 640 lei

B.2. CLADIREA NEREZIDENTIALA ESTE UTILIZATA INTEGRAL PENTRU DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI ECONOMICE, ALTELE DECAT CELE DIN DOMENIUL AGRICOL

a. Daca este o cladire noua, construita in ultimii 5 ani – impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2 – 1,3% asupra valorii finale a lucrarilor de constructii

Exemplu de calcul al impozitului datorat pentru anul 2016, in cazul unei cladiri cu destinatie nerezidentiala

Vlad are o cladire inchiriata unei societati care desfasoara activitati in tot acel spatiu. Date despre cladire:

a) rangul localitatii: 0;
b) zona in cadrul localitatii: B;
c) suprafata utila a cladirii: 190 m2 cu destinatie nerezidentiala;
d) cladirea a fost construita cu 4 ani in urma;
e) valoarea finala a lucrarilor de constructii conform actelor cladirii: 400.000 lei;
f) cota de impozitare stabilita prin hotarare a consiliului local pentru 2016: pentru cladirile nerezidentiale 0,2%;
g) pentru anul 2016, consiliul local nu a stabilit cote aditionale la impozitul pe cladiri.
Impozitul pe cladiri se va determina asa: 400.000 lei x 0,2% = 800 lei;

b. Daca este o cladire reevaluata de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani – impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2 – 1,3% asupra valorii rezultate din raportul de evaluare depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. in vederea stabilirii impozitului pe cladiri, rapoartele de evaluare se depun in copie, la organul fiscal local, ca anexa la declaratia contribuabilului MODEL2016-ITL 001, pana la primul termen de plata din anul de referinta.

Exemplu de calcul al impozitului datorat pentru anul 2016, in cazul unei cladiri cu destinatie nerezidentiala

Vasile are o cladire data in utilizare printr-un contract de comodat unei societati care desfasoara activitati economice in tot acel spatiu. Vasile a facut o evaluare a cladirii pe care o are in proprietate la 31 decembrie 2015. Date despre cladire:

a) rangul localitatii: 0;
b) zona in cadrul localitatii: B;
c) suprafata utila a cladirii: 190 m2 cu destinatie nerezidentiala;
d) valoarea cladirii rezultata din raportul de evaluare intocmit cu 2 ani in urma: 600.000 lei
e) cota de impozitare stabilita prin hotarare a consiliului local pentru 2016: pentru cladirile nerezidentiale 0,2%;
f) pentru anul 2016, consiliul local nu a stabilit cote aditionale la impozitul pe cladiri.
Impozitul pe cladire se va determina asa: 600.000 lei x 0,2% = 1.200 lei

c. Daca este o cladire achizitionata in ultimii 5 ani, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2 – 1,3% asupra valorii care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate.

Exemplu de calcul al impozitului datorat pentru anul 2016, in cazul unei cladiri cu destinatie nerezidentiala

Anca are o cladire in care si-a inregistrat sediul pentru activitatea economica pe care o desfasoara ca persoana fizica autorizata. Toata cladirea este utilizata pentru desfasurarea activitatii economice. Date despre cladire:

a) rangul localitatii: 0;
b) zona in cadrul localitatii: B;
c) suprafata utila a cladirii: 190 m2 cu destinatie nerezidentiala;
d) valoarea cladirii rezultata din contractul de vanzare cumparare datat cu 2 ani in urma: 500.000 lei
e) cota de impozitare stabilita prin hotarare a consiliului local pentru 2016: pentru cladirile nerezidentiale 0,2%;
f) pentru anul 2016, consiliul local nu a stabilit cote aditionale la impozitul pe cladiri.
Impozitul pe cladire se va determina asa: 500.000 lei x 0,2% = 1.000 lei

> 5 ani d. Daca este o cladire mai veche de 5 ani sau achizitionata cu peste 5 ani in urma, pentru care nu exista raport de reevaluare depus, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate in cazul in care cladirea ar fi rezidentiala.

Exemplu de calcul al impozitului datorat pentru anul 2016, in cazul unei cladiri cu destinatie nerezidentiala

Sanziana are o cladire in care si-a inregistrat sediul pentru activitatea economica pe care o desfasoara ca liber-profesionist. Toata cladirea este utilizata pentru desfasurarea activitatii economice. Date despre cladire:

a) rangul localitatii: 0;
b) zona in cadrul localitatii: B;
c) suprafata utila a cladirii: 190 m2 cu destinatie nerezidentiala;
d) Suprafata construita desfasurata a cladirii este de 250 m2;
e) tipul cladirii: cu cadre din beton armat, dotata cu toate cele patru instalatii;
f) data constructiei: 2000;
g) nu s-a depus niciun raport de evaluare pana la data depunerii declaratiei;
h) cota de impozitare: 2%;
i) pentru anul 2016, consiliul local nu a stabilit cote aditionale la impozitul pe cladiri.

Impozitul pe cladiri se determina astfel:
1. suprafata construita desfasurata se inmulteste cu valoarea impozabila a cladirii cu cadre de beton armat, dotata cu toate utilitatile:
250 m2 x 1.000 lei/m2 = 250.000 lei

2. se identifica coeficientul de corectie din tabelul prevazut de Codul fiscal, corespunzator zonei B si rangului 0, respectiv 2,50:
250.000 lei x 2,50 = 625.000 lei

3. se calculeaza impozitul pe cladire pentru suprafata folosita in scop rezidential:
625.000 x 2% = 12.500 lei

Comments are closed.