Servicii Contabilitate Bucuresti

 • verificarea acuratetii si legalitatii operatiilor zilnice de incasari si plati cu numerar;
 • instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;
 • inregistrarea cronologica a documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • evidenta analitica si sintetica furnizori, clienti;
 • evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • elaborarea balantei de verificare lunara;
 • intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de tva;
 • stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • intocmirea Situatiilor Financiare;
 • verificarea si certificarea Situatiilor Financiare;
 • consultanta privind legislatia de specialitate;
 • consultanta si asistenta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in cadrul firmei, in conformitate cu legislatia actuala;
 • elaborarea de rapoarte financiar-contabile conform legislatiei in vigoare;
 • infomarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
 • informari periodice privind schimbarile legislative fiscale privitoare la activitatea benficiarului;
 • informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-finaciare a societatii;
 • asistenta si reprezentarea clientului in fata organelor fiscale, in cadrul controalelor fiscale;
 • alte activitati financiar-contabile specifice domeniului de activitate.

 

 • intocmirea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale;
 • intocmirea Registrului de evidenta a salariatilor;
 • consultanta privind salarizarea;
 • consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;
 • intocmirea statelor de plata a salariilor;
 • intocmirea si depunerea declaratiei 112;
 • intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
 • intocmirea adeverintelor de salariu

 

 • informare privind cuantumul si calculul obligatiilor de plata pentru impozitul pe venitul din salarii, contributii sociale, fonduri speciale, impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, alte taxe si impozite;
 • informare permanenat privind modificarea legislatiei fianciar-contabile si fiscale;
 • reprezentare in relatiile cu organele de control ale Ministerului Economiei si Finantelor si ITM;
 • obtinere certificate fiscale
 • certificare declaratie fiscala privind  impozitul pe profit 101

 

 • Expertiza contabila , solicitata de persoane fizice sau juridice;
 • verificarea documentelor inregistrate in contabilitate
 • verificarea activitatii administratorilor
 • intocmirea situatiilor privind inregistrarile si platile impozitelor si taxelor

 

 • audit statutar
 • audit conform standardelor internationale
 • revizuirea situatiilor financiare