Aducem la cunostinta contribuabililor persoane fizice ca termenul limita pentru depunerea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania” este data de 25 mai 2016. Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: – activitati independente; […]

Read More

Declaratia 394 are o forma generala mult mai scurta. Formularul electronic in format PDF editabil genereaza sectiuni suplimentare in functie de specificul activitatii economice (de exemplu: pentru persoanele impozabile care aplica sistemul de TVA in regim special). Anexa la OPANAF nr. 3769/2015 in format tiparit prezinta toate sectiunile posibile, spre deosebire de varianta electronica. Principalele […]

Read More

In randurile de mai jos, prezentam un nou buletin ANAF cu acte normative importante din intervalul 26 martie-1 aprilie 2016. 1. Ordinul ministrului finantelor publice nr.324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul Finantelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis (M.Of. nr.228 din 28 martie 2016); 2. Ordinul […]

Read More

Ministerul de Finante a publicat recent un prim ghid cu explicatii referitoare la impozitul pe cladiri si metodele de calcul aferente. Cu titlul “Impozitul pe cladiri – Ghid ilustrativ. Proprietari: persoane fizice”, acest ghid e primul dintr-o serie mai mare pe care o promite MFP si care are ca obiectiv sprijinirea contribuabililor pentru indeplinirea cu […]

Read More

Persoanele care obţin venituri din chirii vor plăti contribuţii de asigurări de sănătate, în limita a cinci salarii brute, respectiv cel mult 611 lei pe lună în acest an, ordonanţa de urgenţă elaborată în acest sens de Ministerul Finanţelor după negocierile cu FMI fiind aprobată de Guvern. Baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări de […]

Read More

A.f. corporale mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale ce se executa in vederea procurarii de noi mijloace fixe. A.f. necorporale sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale. acciza Impozit indirect care se percepe in unele tari asupra unor obiecte de […]

Read More

Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii (republicat si actualizat 2013) TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare Art. 1 (1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. (2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă […]

Read More

Lista coduri CAEN 2013 Lista coduri CAEN 2012 aranjate in ordine alfabetica: Coduri CAEN : Activitati Agricole 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a. 0112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera 0121 Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui […]

Read More

CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI   10. CAPITAL ŞI REZERVE 101. Capital3 1011. Capital subscris nevărsat (P) 1012. Capital subscris vărsat (P) 1015. Patrimoniul regiei (P) 1016. Patrimoniul public4 (P) 1018. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (P) ___________ Subpunctul 1018. a fost introdus prin punctul 3. din Ordin nr. 1690/2012 începând cu 18.12.2012.   […]

Read More

Legea nr. 82/1991, legea contabilitatii, republicata in 2008 LEGEA CONTABILITATII Capitolul I – Dispozitii generale Art. 1 (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la […]

Read More